top of page

להתחבר לתחושת בטחון עצמי ושלווה בתוך דקות !

 תרגיל NLP

שתפו איך היה התרגול ומה התובנות שלכם 

תרגיל ה- NLP מתאים לפני ראיונות עבודה, מבחנים, הנחייה, פרזנטציה מול קהל או כל סיטואציה מאתגרת אחרת מול אנשים זרים. 

 

 

שתפו אותי איך היה התרגיל ומהן התובנות שלכם בעקבות התרגול

bottom of page
.