מה הסיבה שיש לנו קושי להשיג מטרות
מודע ולא מודע

 
.