דמיון מודרך לשחרור כעסים 

מנחה ויוצרת: תמרה חרמון