דמיון מודרך לשחרור כעסים 

מנחה ויוצרת: תמרה חרמון

 
.