top of page

נגישות האתר

האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר נתמך ע"י הדפדפנים הנפוצים בגרסתם העדכנית ומתאים גם לשימוש בטלפון נייד.

מבנה האתר ברור והניווט בו קל בעזרת תפריטים וכפתורים אינטרנטיים.

גולשים עם בעיות ראייה המעוניינים להגדיל את התצוגה באתר יוכלו לעשות זאת ע"י לחיצה על המקשים Ctrl+ (קונטרול פלוס). כל לחיצה תגדיל את התצוגה ב-10%. להקטנת התצוגה יש ללחוץ על Ctrl-  (קונטרול מינוס).

גולשים המתקשים בעבודה עם העכבר יכולים לגלוש באתר באמצעות המקלדת. לחיצה חוזרת על מקש Tab מעבירה בין הקישורים שבעמוד. לחיצה על מקש Enter מפעילה את הקישור המסומן. לחיצה על מקש Esc מוציאה את הגולש מהתפריטים והחלונות.

אתר זה נגיש ומותאם לצפייה גם לאנשים עם מוגבלויות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך.

ניתן להגדיל ולהקטין פונטים, לשנות את צבעי האתר ומידת הקונטרסט שלו לטובת ליקויי ראייה.

לביצוע פעולות אלה יש ללחוץ על אייקון הנגישות המופיע בראש האתר.

bottom of page
.