מסכמים שנה | חוברת עבודה אישית 

להורדת החוברת 

לשולחן העבודה שלך לחצו על הקובץ  האדום שמתחת ובקליק ימני שמרו את הקובץ למחשב.