July 22, 2017

זו עבודה ידועה שהרגשות שלנו "אוטומטים" ולכן, רבים מאמינים כי הרגשות שלנו הם מחוץ לשליטתנו. למעשה, יש מספר דרכים בסיסיות שבהן אנשים מתמודדים עם רגשות שליליים בהקשרים שונים  ומאמר זה יפרט את כיצד הדרכים הללו באות לידי ביטוי ואולי יסייע בידכם לזהות בעצמכם חלק מהם או אולי את כולם.

א...

Please reload

פוסטים אחרונים
  • Facebook

December 30, 2018

Please reload

Archive