October 6, 2016

"לסלוח פירושו 
להניח ל-מה שהיה לחלוף, 
ל-מה שיהיה לבוא, 
ול-מה שישנו להיות" 

(תמרה חרמון)


עברו כבר כ- 17 שנים. לא יאומן . זה נראה כל כך הרבה עבורי.
זו היתה הפעם הראשונה בחיי לפני כ-17 שנים שהסכמתי לסלוח באופן משמעותי ועמוק. 


מה זה לסלוח באמת?
במשך מרבית שנות חיי, היתה לי תפיסה...

Please reload

פוסטים אחרונים
  • Facebook

December 30, 2018

Please reload

Archive