!ליצור עוגן של בטחון לתמיד 
NLP- תרגיל דמיון מודרך ב

 

שתפו איך היה לכם התרגיל ומה חוויתם